ALV 20 april 2017, aanvang 20:00 uur


Op 20 april 2017, aanvang 20:00 uur, nodigt de NWC haar leden uit, voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, in het van der Valk Hotel de Cantharel, gevestigd aan Van Golsteinlaan 20 te Apeldoorn.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening van de vergadering.

2. De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 21 april 2016.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Het jaarverslag 2016.

5. Het financieel jaarverslag 2016.

6. Verslag kascommissie.

7. Verkiezing kascommissie.

8. De contributie.

9. Huldiging Club Tophonden 2016 en Ereprijzen.

10. Bestuursverkiezing.

11. Rondvraag.

12. Sluiting van de vergadering.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>