Rectificatie mbt agenda ALV


In het NWC Clubblad van Februari 2019 staat in de agenda van de Algemene Leden Vergadering van 11 april  2019 onder punt 12 Mw. Roosmarie Wibier (commissaris) is volgens schema aftredend en stelt zich herkiesbaar. Dit moet zijn: Dhr. Wim Wiersma (voorzitter) is volgens schema aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Leave a comment