Inschrijfformulier KCM 2020 /Entry KCM 2020


 

Ras/Breed (verplicht/required)

Geslacht/Sex (verplicht/required)

Naam van de hond/Name of the dog (verplicht/required)

NHSB/LOSH/LOF/ZB/Pedigree no (verplicht/required)

Geboorte datum/Date of birth (verplicht/required)

Naam vaderhond/Sire (verplicht/required)

Naam moederhond/Dame (verplicht/required)

Fokker (alleen naam)/Breeder (only the name) (verplicht/required)

Eigenaar/Owner (verplicht/required)

Mede eigenaar/Co-owner

Adres/Address (verplicht/required)

Postcode/Zipcode (verplicht/required)

Woonplaats/City and country (verplicht/required)

Uw e-mail (verplicht/required)

Uw telefoonnummer/ Phone no. (verplicht/required)

Bovenvermelde hond wordt op de Kampioensclubmatch ingeschreven in de
- Jongste puppyklas/ Minor Puppy class
- puppyklas/ Puppy class
- jeugdklas/ Junior class
- jong hondenklas/ Intermediate class
- openklas/ Open class
- gebruikshondenklas/ Working class
- kampioensklas/ Champion class
- veteranenklas/ Veteran class
- fokkersklas/ Breeder class
- fokkerijklas/ Breeding class
- koppelklas/ Brace class
- nakomelingenklas/ Offspring class

NB. De honden in de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas dienen ook individueel ingeschreven te worden.
Een hond mag slechts in 1 klasse worden ingeschreven, m.u.v. de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas.

Please Note dogs in brace, breeding and offspring class must also be entered in one of the individual classes.
An exhibit can only be entered in one individual class with the exception of the brace, breeding- and offspringclass

vermeld hier de keuze van de klasse/Please fill in your choice of one of the above mentioned classes here: (verplicht/required)

Inschrijfgelden/Payment

Jongste Puppyklas/ Minor Puppy class: € 5.-

Puppyklas/ Puppy class: € 17,50 (incl. catalogus)

Overige klassen/ All other classes: 1e hond/ 1st dog € 30,00 (incl. catalogus),

2e hond/2nd dog € 25,00,

3e en 4e hond / 3rd and 4th dog€ 20,00,

5de hond en volgende gratis/ 5th and next dogs free. (Jongste Puppy en Puppyklas tellen niet mee/ Minor Puppy and Puppy clas dont' count)

Ik maak het volgende bedrag over voor de inschrijving/ Total payment entries (verplicht/required)

Ik maak het volgende bedrag over voor bijdrage aan prijzengeld/ contribution prize money (not required)

het totaal bedrag dat ik overmaak bedraagt/ Total amount to be paid of entries and prize money (if applicable)(verplicht/required)

Per banknr/ Bank account number (verplicht/required)

Op naam van/ In name of (verplicht/required)

Indien inschrijving gebruikshonden of kampioensklas, mee zenden bijbehorende verklaring/ Copy of statement of the ruling organization (FCI model) or copy of champion certificate Working class or Champion class

De inschrijving is geldig, als de betaling voor 1 juni 2020 heeft plaatsgevonden./ Entry and payment must be received before 1 juni 2020

Datum inschrijving/ Date of entry (verplicht/required)

Inschrijfgeld overmaken naar/ Payement to:
Nederlandse Whippet Club
IBAN: NL84 RABO 0115 5656 04 BIC: RABONL2U
Onder vermelding van de stamboomnaam hond(en)/ please mention name of the dog(s)

Voorwaarden inschrijving/terms entries
-Inzender verklaart, dat voor zover bekend is, de ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch mochten voordoen.
-Inzender verklaart, dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en van het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
-Eigenaren verklaren dat de hond(en) voldoende gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabies), middels ondertekening van het inschrijfformulier.

For all dogs one must have – and be able to show- proof of vaccination/European dog passport.