ALV uitgesteld.


Het zal u niet verbazen dat ook het bestuur van de NWC geen andere keuze heeft om de geplande ALV van 16 April 2020 te moeten uitstellen.

Zodra er zicht is op een nieuwe datum, wanneer dit weer veilig is, zullen wij dit via Facebook en onze website aan u communiceren. 

Mocht het mogelijk zijn om dit in een volgend clubblad te communiceren dan zullen we dat uiteraard ook doen.

Wij wensen alle leden en hun familie en vrienden veel gezondheid toe en hopen u snel met betere betere berichten te kunnen informeren.

Het NWC-Bestuur