EVCO oogonderzoeken in tijden van de Corona-crisis


Besluit NWC bestuur m.b.t. EVCO oogonderzoeken in tijden van de Corona-crisis.

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona. Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.
De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen.

De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. 

Omdat het oogonderzoek een verplichte eis is in ons VFR om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling door de NWC heeft het bestuur besloten om soepel met deze regel om te gaan. Totdat het weer mogelijk is om te testen zal de volgende regeling gelden:

1) Van honden die al getest zijn, maar waarvan de geldigheid van de test afloopt, zal de geldigheid van de reeds gedane test worden verlengt tot het moment dat onderzoeken weer mogelijk zijn.

2) Honden die nog niet zijn getest krijgen dispensatie tot het moment dat de testen weer mogelijk zijn, zodat deze honden toch voor de fokkerij kunnen worden ingezet. Zodra het weer mogelijk is dient de test alsnog met spoed uitgevoerd te worden. Elk probleem dat zich dan voordoet, zal door de pupbemiddeling worden gemeld aan alle ge├»nteresseerde aspirant puppykopers. 

NWC Bestuur