24 januari 2021: Aankeuringsdag NWC


Het Corona virus heeft veel teweeg gebracht in 2020 en dit zal nog wel even duren. Voor fokkers en beginnende fokkers heeft dit consequenties gehad. De oogonderzoeken konden niet meer gedaan worden en er waren ook geen shows waar u uw hond zou kunnen laten keuren om de kwalificatie te halen die nodig is om binnen de vereniging te kunnen fokken.

Voor de oogonderzoeken heeft het bestuur dispensatie verleend, dit wordt nu opgeheven per 1 februari 2021 omdat honden weer bij de EVCO dierenartsen gecontroleerd kunnen worden.

Wat de kwalificaties betreft is het een andere zaak, we weten niet wanneer er weer shows georganiseerd gaan worden. Daarom heeft het bestuur besloten een aankeuringsdag te organiseren met een voor de rassen gekwalificeerde FCI keurmeester.

Op deze dag wordt uw hond gemeten en gekeurd volgens de standaard. De Chip van uw hond zal worden gecontroleerd. Met deze aankeuring voldoet uw hond in ieder geval aan een deel van het verenigings fokreglement wanneer uw hond de benodigde kwalifiactie haalt. 

De aankeuringsdag wordt op 24 JANUARI 2021 gehouden in de hal van Hondenschool Dedemsvaart, Ommerkanaal 17, 7701 RC Dedemsvaart.

Wanneer u wilt deelnemen aan deze aankeuringsdag zal dat gaan volgens de Corona regels. Dit betekent dat er in tijdsblokken gewerkt zal worden zodat er maar 3 mensen in de hal aanwezig zullen zijn, een schrijver, de keurmeester en de eigenaar van de hond. Zodra de hond gekeurd is moet deze de hal verlaten. U mag niet eerder dan 5 minuten van tevoren via de kantine de hal binnenkomen . U dient een eigen mondmasker mee te nemen. U krijgt uw keurrapport meteen mee naar huis.

Aanmelden van uw hond kan bij:

Roosmarie Wibier

Penningmeester.nwc@gmail.com

U dient een duidelijke  kopie van de stamboom van de hond mee te sturen zodat wij de formulieren van tevoren kunnen invullen.

De aankeuring kost 10 euro per hond. Dit moet vooraf worden overgemaakt op Bank: NL84RABO0115565604

onder vermelding van “aankeuring”, uw naam en de stamboomnaam van de hond.

U krijgt hierna via de email een tijd toegewezen.