Whippet


Verenigingsfokreglement
Whippet
Geldig met ingang van 1 januari 2012

VADERHOND
Minimum leeftijd reu 12 maanden op dag van dekking
Maximum leeftijd reu Er is geen maximum leeftijd voor de vaderhond
Aantal dekkingen 3 nesten per kalenderjaar, 10 in totaal in Nederland
Cryptorchide/monorchide reu Uitgesloten van de fokkerij
Buitenlandse dekreuen Zelfde regels van toepassing als voor binnenlandse reuen

MOEDERHOND
Minimum leeftijd teef 24 maanden op dag van dekking
Maximum leeftijd teef 1e dekking niet na 72 maanden, laatste dekking niet na 96 maanden
Maximum aantal nesten 4 nesten in Nederland
Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van de twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
Keizersnede 2 maal, daarna mag niet meer met de teef worden gefokt.

OUDERCOMBINATIES
Meten Beide ouders moeten zijn gemeten (de maat geeft verder geen uitsluitingen)
Verwantschap Geen ouder/kind, broer/zus, halfbroer/halfzus, grootouder/kleinkind
Herhaalcombinaties Maximaal 2 nesten uit dezelfde oudercombinatie
Kunstmatige inseminatie Wanneer reu nog leeft, gelden alle voorwaarden uit dit fokreglement
Wanneer reu is overleden gelden geen specifieke regels, maar wanneer bekend is dat hij leed aan één van onderstaande problemen mag hij niet worden ingezet.

GEZONDHEID OUDERDIEREN
Oogonderzoek Verplicht onderzoek erfelijke oogafwijkingen voor de dekking plaats vindt
Epilepsie Uitgesloten van de fokkerij
Kreupelheid Elleboog- en heupdysplasie, Legg Perthese zijn uitgesloten van de fokkerij
Doofheid Uitgesloten van de fokkerij tenzij fokker aantoont dat het niet aangeboren is.
Blindheid aan beide ogen Uitgesloten van de fokkerij tenzij fokker aantoont dat het niet aangeboren is.

KARAKTER OUDERDIEREN
Aggressiviteit Uitgesloten van de fokkerij
Angst Uitgesloten van de fokkerij
Nervositeit Uitgesloten van de fokkerij

WERKGESCHIKTHEID
NWC werkgeschiktheidstest Moet met goed gevolg worden afgelegd door één van de ouderdieren.
(intentie NWC is om dit in de toekomst voor beide ouderdieren te laten
gelden)
Haasvastverklaring Vrijstelling van werkgeschiktheidstest
Goedrondverklaring Vrijstelling van werkgeschiktheidstest
Ren- of coursinglicentie Vrijstelling van werkgeschiktheidstest

EXTERIEURREGELS
Minimale kwalificatie Eénmaal ZG voor éen ouder en éénmaal G voor de andere ouder.
(intentie NWC is om dit in de toekomst naar ZG x ZG te brengen)
Geldige shows voor ZG Tentoonstellingen georganiseerd door de FCI (ook in buitenland)
Tentoonstellingen georganiseerd door de Raad van Beheer
NWC Kampioensclubmatch
Fokgeschiktheidskeuring M.m.v. gekwalificeerde keurmeester, te organiseren door NWC
Afwijkingen door trauma Aankeuring door gekwalificeerde keurmeester, te organiseren door NWC

AFGIFTE PUPS
Ontwormen Verplicht te doen volgens gangbare veterinaire inzichten
Enten Aan te tonen middels een door de dierenarts ingevuld en ondertekend
Europees dierenpaspoort.
Minimum leeftijd afgifte pups 8 weken