Lidmaatschap


Ook lid worden van de Nederlandse Whippet Club? De contributie van de Nederlandse Whippet Club bedraagt € 30,00 per jaar. Dit is voor leden woonachtig in NL, buitenlandse leden betalen € 32,50 per jaar. Aanmelden kan per 1 jan, per 1 april,  per 1 juli  of per 1 oktober bij RoosMarie Wibier bij voorkeur via de website of ledenadministratie.nwc@wibier.nl Bij aanmelding betaalt U het aantal maanden lidmaatschap naar evenredigheid.

U kunt zich digitaal inschrijven door te klikken op Lid worden.

Schriftelijk aanmelden via de ledenadministratie (Mevr. Roosmarie Wibier, ledenadministratie.nwc@wibier.nl); het aanmeldingsformulier wordt dan toegezonden De betaling van de contributie geschiedt d.m.v. een factuur die u thuis gestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de contributie te betalen met een automatische incasso machtiging. In dat geval krijgt men een korting van € 3,00 per lid.

De contributie kan betaald worden op bankrek.nr. 115565604 t.n.v. Nederlandse Whippet Club.
Overmakingen uit het buitenland met IBAN: NL84RABO0115565604 en/of BIC: RABONL2U.

Voor dit lidmaatschap kan men deelnemen aan de evenementen, die de N.W.C. jaarlijks organiseert, zoals de clubwandeling, de activiteitendag, de jonge honden/veteranendag en de clubmatch. Leden ontvangen 4 x per jaar het uitgebreide clubblad met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, interviews, nieuws uit de whippet- en Italiaanse windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.

Bewijs van lidmaatschap voor fokkers:

Vanaf 1 januari 2010 hebben fokkers een bewijs van lidmaatschap van een rasvereniging nodig,
om geen heffing van € 102,50 (tarief 2011) te moeten betalen bij de Raad van Beheer voor het verkrijgen van stambomen.

lidmaatschap_NWC_2012Dit bewijs moet getoond worden bij het chippen van de pups.

Fokkers kunnen het bewijs van lidmaatschap aanvragen door een mail te sturen naar het secretariaat.

Opzegging schriftelijk, bij voorkeur per email, aan de penningmeester voor 1 december van het kalenderjaar.