Toplijsten en HH Reglement


Ieder jaar houdt de Nederlandse Whippet Club de resultaten van Whippets en Italiaanse Windhondjes, behaald tijdens shows, ren of coursing -wedstrijden bij. Deze worden weergegeven in de verschillende toplijsten.

Puntentelling en regels toplijsten voor Shows, Renbaan en Coursing.

Alle deelnemende honden zijn in alle klassementen opgenomen maar alleen NWC-leden komen in aanmerking voor de prijzen.

Hierbij geldt dat de geregistreerde hoofd-eigenaar van de hond lid moet zijn van de NWC. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving, mbt eigenaars naam, bij ren en coursing wedstrijden. Dit valt door de NWC niet te controleren.

Mocht er door een “foutieve” inschrijving een andere naam worden gehanteerd in het klassement, is het aan het lid om hier tijdig op te reageren, doch uiterlijk voor augustus van het lopende seizoen.


De puntentelling toplijsten Shows vanaf 1 januari 2016

Best Of Breed (BOB) 20 punten + het aantal honden in de eigen klasse als bonuspunten

Best Opposite Sex (BOS) 20 punten

Reserve Reu / Teef 10 punten

Alle overige deelnemers in de Jeugd- Tussen- Fokkers- Open- Veteranen- en Kampioensklasse:

1 Uitmuntend 5 punten

2 Uitmuntend 4 punten

3 Uitmuntend 3 punten

4 Uitmuntend 2 punten

Uitmuntend 1 punten

Zeer Goed 0 punten

Goed 0 punten

Matig 0 punten

Diskwalificatie 0 punten

De punten zijn niet cumulatief 

De punten behaald op de Winner en op de NWC-clubmatch tellen niet langer dubbel

Meetellende wedstrijden:

Alle in Nederland gehouden officiële CAC en CAC/CACIB shows en Ras(groep) Specialties

Niet meetellende wedstrijden:

Open shows en buitenlandse shows.


De puntentelling toplijsten Renbaan en Coursing vanaf 1 januari 2016.

Het uitgangspunt is maximaal 12 punten per wedstrijd. Dit is alleen te behalen bij 11 of meer deelnemende honden in dezelfde klasse.

De nr 1 krijgt het aantal deelnemende honden + 1 punten.

De nr 2 krijgt 2 punten minder dan de nr 1. Vervolgens krijgen de geplaatste honden tot en met 6 steeds 1 punt minder. Honden die 7de of lager eindigen ontvangen geen punten.

Enkele voorbeelden:

Aantal deelnemers in klasse: 14

Nr 1: 12 punten

Nr 2: 10 punten

Nr 3: 9 punten

Nr 4: 8 punten

Nr 5: 7 punten

Nr 6: 6 punten

Aantal deelnemers in klasse: 7

Nr 1: 8 punten

Nr 2: 6 punten

Nr 3: 5 punten

Nr 4: 4 punten

Nr 5: 3 punten

Nr 6: 2 punten

Op deze manier verwachten wij een eerlijkere strijd.

Meetellende wedstrijden:

Alle in Nederland gehouden officiële ren en coursingwedstrijden tellen mee. Er wordt geen onderscheid gemaakt of het een Nederlands kampioenschap, nationale of internationale wedstrijd betreft.

Buitenlandse wedstrijden zoals EKM/EKC tellen niet mee. Hier telt een limiet qua inschrijving Nederlandse honden.

Niet meetellende wedstrijden:

De renwedstrijden van de CVW die “op gewicht” worden gelopen.


REGLEMENTEN HH-PRIJZEN

De Hetty Hugenholz- v.d. Velde Prijzen (kortweg de HH-prijzen) worden éénmaal per jaar, tijdens de ALV,  uitgereikt aan Whippets en Italiaanse Windhondjes die zowel op show- als ren/coursinggebied bepaalde prestaties hebben geleverd.

De prijs bestaat uit een unieke speld die speciaal voor de NWC is gemaakt en nergens anders te verkrijgen is. De speld wordt in diverse kleuren uitgereikt, namelijk rood voor het eerste jaar dat uw hond deze prijs wint, wit voor het tweede jaar, blauw voor het derde jaar, oranje voor het vierde jaar, zilver voor het vijfde jaar en tenslotte goud voor het zesde jaar.

Men komt voor deze prijs in aanmerking als:

  • u lid bent van de NWC
  • uw hond minstens een ZG op de clubmatch van de NWC of een Nederlandse tentoonstelling heeft behaald. Deze kwalificatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar

Daarnaast moet uw hond:

-in nationale of internationale rennen minimaal 5 finaleplaatsen (ongeacht de klasse) hebben behaald. Hierbij geldt dat bij een deelname van minder dan 12 honden alleen de eerste 4 finaleplaatsen gelden en bij een deelname van 12 honden of meer alle 6 finaleplaatsen

Of:

-bij een nationale of internationale coursing minimaal 4 keer bij de hoogst geklasseerde honden geëindigd zijn. Hierbij geldt dat bij een deelname van minder dan 12 honden de eerste 4 plaatsen gelden en bij een deelname van 12 honden of meer de eerste 6 plaatsen gelden

Bij een combinatie van baanrennen en coursing gelden 5 behaalde finalepaatsen en/of ereprijzen

Als u met uw Whippet en/of Italiaans Windhondje voor deze prijs in aanmerking wilt komen, dient u hiervoor een aanvraag bij het secretariaat in te dienen. U dient daarbij copiën te overleggen van uw renboekje waaruit de behaalde resultaten blijken, evenals een copie van een keurverslag waaruit de kwalificatie blijkt.