De Club


De Nederlandse Whippet Club stelt zich ten doel:

het behartigen van de belangen in de meest uitgebreide zin van het whippetras, de whippet als individu, liefhebbers of liefhebber-fokkers van dit ras in Nederland;

benevens bij besluit van de Algemene Vergadering in de vereniging ondergebrachte andere windhondenrassen met hun liefhebbers en liefhebber-fokkers. De N.W.C. geeft daartoe voorlichting over het ras, brengt een clubblad uit, houdt jaarlijks een clubmatch en een jonge honden/veteranen dag en organiseert gezinsevenementen.

opgericht 31 oktober 1954

STATUTEN NEDERLANDSE WHIPPET CLUB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2019 april Privacy Statement NWC

2019 april Beleid Gegevensverwerking NWC