De Club


logo rvbDe Nederlandse Whippet Club stelt zich ten doel:

het behartigen van de belangen in de meest uitgebreide zin van het whippetras, de whippet als individu, liefhebbers of liefhebber-fokkers van dit ras in Nederland;
benevens bij besluit van de Algemene Vergadering in de vereniging ondergebrachte andere windhondenrassen met hun liefhebbers en liefhebber-fokkers.
De N.W.C. geeft daartoe voorlichting over het ras, brengt een clubblad uit, houdt jaarlijks een clubmatch en een jonge honden/veteranen dag en organiseert gezinsevenementen.

opgericht 31 oktober 1954

 

STATUTEN NEDERLANDSE WHIPPET CLUB

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

2019 april Privacy Statement NWC

 

2019 april Beleid Gegevensverwerking NWC