Bestuur


Jan Willem Akerboom – van der Schaaf – Voorzitter

Algemene zaken – Kynologische commissie

06-21282729

nwcvoorzitter@hotmail.com

Heidi van der Mierden – Secretaris

Alle algemene correspondentie – Aangifte burgerlijke stand – Evenementen

nwcsecretaris@gmail.com

Sandra van de Graaf – Commissaris

Clubblad – Kynologische commissie

fiefoernieks@gmail.com

Roosmarie Wibier – Penningmeester

Algemene zaken – Evenementen – Leden administratie

ledenadministratie.nwc@wibier.nl

Edwin –  Commissaris

Evenementen – Windhonden sport – Website

nwc@fujashen.nl