Bestuur


Edwin – Voorzitter A.I.

Evenementen – Windhonden sport – Website

nwc@fujashen.nl

Jan Willem Akerboom – van der Schaaf – Secretaris

Alle algemene correspondentie – Aangifte burgerlijke stand – Kynologische commissie

06-21282729
nwcsecretaris@gmail.com

Sandra van de Graaf – Commissaris

Clubblad – Kynologische commissie

fiefoernieks@gmail.com

Roosmarie Wibier – Penningmeester

Algemene zaken – Evenementen – Leden administratie

ledenadministratie.nwc@wibier.nl

Heidi van der Mierden – Commissaris

Algemene zaken – Evenementen

heidivandermierden@upcmail.nl