Aanmelden Nest


Fokkers die volgens het nieuwe Rasspecifiek Fokreglement van de NWC fokken dienen voor bemiddeling het onderstaande digitaleĀ formulier in te vullen en samen met de genoemde papierenĀ digitaal te verzenden. De kosten voor de pup bemiddeling zijn 10 euro.

Uw nestaankondiging zal direct na ontvangst door het secretariaat van alle benodigde documenten worden opgenomen op onze website en in ons clubblad, mits u het advertentiegeld heeft overgemaakt. Houd u ook rekening met de uiterste kopijdatum van ons clubblad, dat zes maal per jaar verschijnt.

Pups dienen een week na de geboorte aangemeld te zijn bij het secretariaat voor bemiddeling. De NWC zal het nest gedurende twee maanden bemiddelen, daarna kan opnieuw bemiddeling worden aangevraagd indien de pups nog niet zijn geplaatst.

Bij de aanvraag popbemiddeling gaat u akkoord met het privacy beleid en het beleid gegevensverwerking

Nest aankondiging / geboorte bericht

  Ik verzoek onderstaande combinatie op de pupbemiddelingslijst van de NWC te plaatsen.

  Naam Fokker (verplicht)

  Lidnummer NWC (verplicht)

  Kennelnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Telefoonnummer(verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Website

  Naam Teef (verplicht)

  Aantal nesten van de teef in Nederland vanaf 1/1/2012 (verplicht)

  Naam Reu (verplicht)

  Aantal dekkingen van de reu in Nederland vanaf 1/1/2012 (verplicht)

  Datum dekking (verplicht)

  Link testmating

  ECVO oogonderzoek teef

  ECVO oogonderzoek reu

  Keurverslag/aankeurbewijs teef (verplicht)

  Keurverslag/aankeurbewijs reu (verplicht)

  Kopie meetverklaring teef (indien licentie niet nodig)

  Kopie meetverklaring reu (indien licentie niet nodig)

  kopie ren/coursing licentie of aanlegtest NWC (indien licentie niet nodig)

  een licentie of aanlegtest van een van de ouderdieren volstaat.

  Stamboom teef (verplicht)

  Stamboom reu (verplicht)

  Kopie dekbericht (verplicht)

  Naar waarheid ingevuld

  Datum (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Ik ga akkoord met privacy verklaring en beleid gegevensverwerking (verplicht)

  Publicatie binnen 14 dagen op de NWC website.

  Publicatie NWC clubblad in eerst volgend waarvan de sluitingsdatum nog niet verstreken is.