Aanmelden Nest


Fokkers die volgens het nieuwe Rasspecifiek Fokreglement van de NWC fokken dienen voor bemiddeling een email voorzien van de juiste bijlagen te verzenden aan het secretariaat. De kosten voor de pup bemiddeling zijn 10 euro.

Uw nestaankondiging zal direct na ontvangst door het secretariaat van alle benodigde documenten worden opgenomen op onze website en in ons clubblad, mits u het advertentiegeld heeft overgemaakt. Houd u ook rekening met de uiterste kopijdatum van ons clubblad, dat zes maal per jaar verschijnt.

Pups dienen een week na de geboorte aangemeld te zijn bij het secretariaat voor bemiddeling. De NWC zal het nest gedurende twee maanden bemiddelen, daarna kan opnieuw bemiddeling worden aangevraagd indien de pups nog niet zijn geplaatst.

Bij de aanvraag pupbemiddeling gaat u akkoord met het privacy beleid en het beleid gegevensverwerking

Wilt u nu direct pupbemiddeling aanvragen. Mail nwcsecretaris@gmail.com met de volgende informatie en bijlagen.

Informatie voor de aanvraag pupbemiddeling:

  • Naam Fokker – Lidmaatschap nr NWC – Kennelnaam – Adres – telefoonnummer – email – website
  • Naam teef – aantal nesten van de teef in NL –
  • Naam reu – aantal dekkingen in NL
  • Dekdatum

Bij te voegen bijlagen:

  • ECVO van de teef en de reu
  • Stamboom van de teef en de reu
  • Keurverslag of aankeuring van de teef en de reu
  • Kopie meetverklaring van de teef en de reu
  • Kopie ren/coursing licentie of aankeuring NWC (van een van de ouder dieren volstaat)
  • Kopie Dekbericht

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Publicatie binnen 14 dagen op de NWC website.

Publicatie NWC clubblad in eerst volgend waarvan de sluitingsdatum nog niet verstreken is.