Windhonden Wandelingen


Let op, de wandeling is 23 maart en niet op 10 maart zoals in de agenda in het clubblad vermeld staat.

Op zaterdag, 23 maart 2019, wordt door de NWC een wandeling georganiseerd op de locatie Langevelderslag in Katwijk aan Zee (voor sommige navigaties Noordwijk). Het bestuur van de NWC wil ook graag de niet-showende mensen met hun Whippetjes en Italiaantjes in de gelegenheid stellen met andere mensen in contact te komen die hun hart aan deze rassen verpand hebben en informatie uit te wisselen en mooie foto’s te maken.

We willen om 11.00 uur gaan wandelen.

Na de wandeling de wandeling is er voor iedereen ertensoep. Belangrijk is wel om water voor uw hond mee te nemen. We hopen op een grote opkomst !

Wilt u zich aanmelden door een email te sturen aan Roosmarie via ledenadministratie.nwc@wibier.nl

 

regiowandeling

De wandelingen vinden meestal in een bos- of duingebied plaats en vaak is er daarbij gelegenheid om de honden los te laten rennen, zodat deze zich heerlijk uit kunnen leven. De wandeling is bij uitstek een gelegenheid om in een ontspannen sfeer op een gezellige manier kennis met elkaar te maken, elkaar belevenissen met de honden te vertellen en elkaar tips en goede raad over allerlei hondenzaken te geven.

Voor meer informatie kijk op de agenda van de NWC. U kunt ook lid worden van de faceboek groep Windhonden Wandelingen, hier wordt informatie betreffende deze wandelingen en andere windhonden evenementen gedeeld.