Windhonden Wandelingen


Jaarlijks worden er door de NWC windhonden wandelingen georganieerd. Het bestuur van de NWC wil ook graag de niet-showende mensen met hun Whippetjes en Italiaantjes in de gelegenheid stellen met andere mensen in contact te komen die hun hart aan deze rassen verpand hebben en informatie uit te wisselen en mooie foto’s te maken.

De wandelingen vinden meestal in een bos- of duingebied plaats en vaak is er daarbij gelegenheid om de honden los te laten rennen, zodat deze zich heerlijk uit kunnen leven. De wandeling is bij uitstek een gelegenheid om in een ontspannen sfeer op een gezellige manier kennis met elkaar te maken, elkaar belevenissen met de honden te vertellen en elkaar tips en goede raad over allerlei hondenzaken te geven.

AGENDA:

  • Wandeling Drunense Duinen – zondag 3 juli 2022 – Schoorstraat 5071 Udenhout

Loopt u mee? Opgave via ledenadministratie.nwc@wibier.nl

regiowandeling