KampioensClubMatch (KCM)


 

 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft de N.W.C. toestemming verleend voor het organiseren van een Kampioensclubmatch voor Whippets en voor Italiaanse Windhondjes.

 

Datum:  10 februari 2019

Locatie: Sportcentrum Beusichem

             Rijsbosch 3

             4112 MB Beusichem

             Tel: 0345-502000

 

Whippets en Italiaanse Windhondjes zullen gekeurd worden door dhr. Olaf Knauber uit Duitsland.

 

Voorwaarde voor inschrijving

Voor de Kampioensclubmatch geldt een vrije inschrijving. Op een Kampioensclubmatch telt het kampioenschap dubbel (2 CAC’s). Het reserve-kampioenschap telt voor 1 kampioenschap (1 CAC). De nummers 1 uit alle klassen (uitgezonderd de jongste puppyklas en puppyklasse) dingen mee naar het kampioenschap en reservekampioenschap, mits deze nummers 1 de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

De nummer 2 uit de klasse waaruit de kampioen is gekozen mag ook meedingen naar het reserve-kampioenschap, mits de betreffende hond de kwalificatie uitmuntend heeft gekregen. Indien de beste hond reeds in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen wordt de kampioenschapsprijs aan de op één na beste toegekend en vervalt de reserve-kampioenschapsprijs.

Indien ook de op één na beste hond in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen, vervalt de kampioenschaps-prijs.

Alle ingeschreven honden dienen in het NHSB of erkend buitenlands stamboek te zijn ingeschreven.

Belangrijk

Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van de Raad van Beheer t.a.v. Kampioens-clubmatches en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. (zie www.raadvanbeheer.nl)

 

Inschrijfgelden

Jongste Puppyklas:            E 5,00

Puppyklas:                           E 17,50 (incl. catalogus)

Overige klassen:

1e hond:                             E 30,00 (incl. catalogus)

2e hond:                             E 25,00

3e en 4e hond:                  E 20,00

5e hond en volgende honden: gratis

Het inschrijfgeld, eventueel met het prijzengeld, dient gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier overgemaakt te worden op:

            Nederlandse Whippet Club

            IBAN: NL84 RABO 0115 5656 04

            BIC: RABONL2U

Onder vermelding naam hond(en).

Alle bankkosten zijn voor rekening van de inschrijver.

Na ontvangst van inschrijving en betaling zal elke inschrijver, op zijn laatst 5 dagen van tevoren, een bewijs van inschrijving ontvangen. Dit bewijs moet u meenemen naar de clubmatch. De inschrijving sluit op: 23 januari 2019. De inschrijfformulieren of online inschrijvingen plus de betalingen dienen uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen.

Lunch

In de kantine kunt u de nodige versnaperingen kopen.

Inentingsboekje / dierenpaspoort

Exposanten dienen het inentingsboekje /dierenpaspoort van hun ingeschreven hond(en) bij zich te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden. Dit geldt ook voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot het showterrein worden toegelaten.

Titel CW’19

De titel “Clubwinner 2019”, afgekort als CW18, wordt toegekend aan de honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Klassenindeling

Jongste Puppyklas: 4 – 6 maanden;

Puppyklas: 6 – 9 maanden;

Jeugdklas: 9 – 18 maanden;

Jonge hondenklas: 15 – 24 maanden;

Openklas: vanaf 15 maanden;

Gebruikshondenklas: vanaf 15 maanden, voor honden in het bezit van een gebruikshondenverklaring. Een kopie van dezeverklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;

Kampioensklas: vanaf 15 maanden, voor honden die kampioen zijn in een FCI aangesloten land. Een kopie van deze verklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;

Veteranenklas: vanaf 8 jaar;

Fokkersklas: vanaf 9 maanden en door de exposant gefokt;

Fokkerijklas: min.3, max 5 honden, hetzelfde ras/fokker, mogelijk verschillende eigenaren;

Koppelklas: reu en teef van hetzelfde ras en eigenaar;

Nakomelingenklas: reu/teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen.

  1. De honden in de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas dienen ook individueel ingeschreven te worden.

Een hond mag slechts in 1 klasse worden ingeschreven, m.u.v. de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas.

De inschrijving

Ga direct naar het inschrijfformulier.

De inschrijving is geldig, als de betaling voor 23 Januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Giften en prijzentafel

Op onze clubmatch hebben we altijd een goed gevulde prijzentafel. Om dit te realiseren helpen veel leden door het beschikbaar stellen van een vrijwillige financiële bijdrage. Wij hopen, dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Wij zullen uw bijdrage zeer waarderen.

Ontvangst en aanmelding ingeschreven honden tussen 08.30 en 9.30 uur.

Aanvang raskeuringen 10.00 uur.

Meting:

Voor Whippets wordt er een meting aangeboden ten behoeve van het VerenigingsFokReglement Deze meting is een NWC meting die niet gebruikt kan worden in de hondensport, maar alleen voor het VerenigingsFokreglement van de NWC. Voor deze meting bij de inschrijving een kopie van de stamboom toevoegen.Kosten van deze meting bedragen E 5,-

Ga direct aan het inschrijfformulier aankeuring. (nog niet geopend)

Tot slot

Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich te hebben, of aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd.

Wij hopen op een gezellige en succesvolle Kampioensclubmatch met een grote inschrijving.

Adverteren in de catalogus: dat kan! De tarieven zijn als volgt:

1 pagina                                         E35,00                                                                                                                                                     1 pagina binnenzijde omslag     E42,50

1/2 pagina                                      E 22,50

Tekst en foto uiterlijk 23 Januari 2018 inzenden aan:

            Cobus Buerman, 

            Klaproosweide 78, 

            3448 JH Woerden. 

Tel.: 0348 – 413877.

E-mail: j.l.buerman@hetnet.nl