KampioensClubMatch (KCM)


De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft de NWC toestemming verleend voor het organiseren van een Kampioensclubmatch voor Whippets en voor Italiaanse Windhondjes.

Datum:

Locatie:  

Wij hopen de KCM dit jaar op 8 augustus 2021  te kunnen houden. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.              

De Whippets en Italiaanse Windhondjes zullen gekeurd worden door mw. Tatjana Urek ( Slovenië)  en dhr. Gerard Jipping.(Nederland).

De jongste pups, pups en veteranen van beide rassen zullen gekeurd worden door dhr. Gerard Jipping, de overige klassen door mw. Tatjana Urek

Voorwaarde voor inschrijving

Voor de Kampioensclubmatch geldt een vrije inschrijving. Op een Kampioensclubmatch telt het kampioenschap dubbel (2 CAC’s). Het reserve-kampioenschap telt voor 1 kampioenschap (1 CAC). De nummers 1 uit alle klassen (uitgezonderd de jongste puppyklas en puppyklasse) dingen mee naar het kampioenschap en reservekampioenschap, mits deze nummers 1 de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

De nummer 2 uit de klasse waaruit de kampioen is gekozen mag ook meedingen naar het reserve-kampioenschap, mits de betreffende hond de kwalificatie uitmuntend heeft gekregen. Indien de beste hond reeds in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen wordt de kampioenschapsprijs aan de op één na beste toegekend en vervalt de reserve-kampioenschapsprijs.

Indien ook de op één na beste hond in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen, vervalt de kampioenschaps-prijs.

Alle ingeschreven honden dienen in het NHSB of erkend buitenlands stamboek te zijn ingeschreven.

Belangrijk

Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van de Raad van Beheer t.a.v. Kampioens-clubmatches en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. (www.houdenvanhonden.nl)

Inschrijfgelden

Jongste Puppyklas:     E 5,00

Puppyklas:                  E 17,50  (incl. catalogus)               

Klassen die meedingen voor het CAC: :

1e hond:                  E 30,00 ( incl. catalogus)

2e hond:                  E 25,00

3e en 4e hond:        E 20,00

5e hond en volgende honden: gratis (telt alleen bij klassen die meedingen voor het CAC

Het inschrijfgeld, eventueel met het prijzengeld, dient gelijktijdig met de inschrijving overgemaakt te worden op:

        Nederlandse Whippet Club

        IBAN: NL84 RABO 0115 5656 04

        BIC: RABONL2U

Onder vermelding stamboomnaam hond(en).

Alle bankkosten zijn voor rekening van de inschrijver.

Op de showdag zelf kan uw inschrijving niet worden betaald !

Na ontvangst van inschrijving en betaling zal elke inschrijver, op zijn laatst 5 dagen van tevoren, per email een bewijs van inschrijving ontvangen. Dit bewijs moet u meenemen naar de clubmatch. De inschrijving sluit op: 1 juni 2020.

De inschrijvingen plus de betalingen dienen uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen.

Titel CW’20

De titel “Clubwinner 2020”, afgekort als CW’20, wordt toegekend aan de honden die beste van hun ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Klassenindeling

Jongste Puppyklas:  4-6 maanden

Puppyklas: 6 – 9 maanden;

Jeugdklas: 9 – 18 maanden;

Jonge hondenklas: 15 – 24 maanden;

Openklas: vanaf 15 maanden;

Gebruikshondenklas: vanaf 15 maanden, voor honden in het bezit van een gebruikshondenverklaring. Een kopie van deze verklaring dient gelijktijdig met de inschrijving ingezonden te worden;

Kampioensklas: vanaf 15 maanden, voor honden die kampioen zijn in een FCI aangesloten land. Een kopie van deze verklaring dient gelijktijdig met de inschrijving ingezonden te worden;

Veteranenklas: vanaf 8 jaar;

Fokkersklas: vanaf 9 maanden en door de exposant gefokt;

Fokkerijklas: min.3, max 5 honden, hetzelfde ras/fokker, mogelijk verschillende eigenaren;

Koppelklas: reu en teef van hetzelfde ras en eigenaar;

Nakomelingenklas: reu/teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen.

NB. De honden in de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas dienen ook individueel ingeschreven te worden. 

Een hond mag slechts in 1 klasse worden ingeschreven, m.u.v. de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas.

De inschrijving

Klik hier.

Giften,prijzentafel en tombola

Op onze clubmatch hebben we altijd een goed gevulde prijzentafel. Om dit te realiseren helpen veel leden door middel van een vrijwillige financiële bijdrage. Wij hopen, dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Wij zullen uw bijdrage zeer waarderen. Ook kunt u op de dag zelf iets meenemen voor de tombola.

Ontvangst en aanmelding bij het secretariaat:

Ingeschreven honden tussen 08.30 en 09.30 uur.

Aanvang raskeuringen 10.00 uur.

Ringtraining

Net voor aanvang van de show kunnen beginnende exposanten een training volgen hoe de hond in de ring te showen. U hoeft uzelf hiervoor niet aan te melden.

Lunch

In de kantine op het terrein kunt u de nodige versnaperingen kopen.

Inentingsboekje / dierenpaspoort

Exposanten dienen het inentingsboekje /dierenpaspoort van hun ingeschreven hond(en) bij zich te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden. Dit geldt ook voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot het showterrein worden toegelaten.

Wij hopen op een gezellige en succesvolle Kampioensclubmatch met een grote inschrijving!

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft de N.W.C. toestemming verleend voor het organiseren van een Kampioensclubmatch voor Whippets en voor Italiaanse Windhondjes.